Skip to content

Сервиз

Оторизирана сервизна услуга.

„Евромед – София“ ООД като оторизиран представител на Elekta – Великобритания за Република България се ангажира с поддръжката на линейни ускорители и брахитерапевтични уредби:

По инструкции на производителя

Всички манипулации, операции и дейности включени в плановите профилактични процедури и техническо обслужване се изпълняват в съответсвие с инструкциите на производителя на апаратите Elekta – Великобритания.

Сертифициран екип

Според изискванията за техническо обслужване на линейни ускорители и брахитерапевтични уредби и за изпълнение на гаранционните и извън гаранционните условия на производителя Elekta – Великобритания тези дейности се извършват от оторизирано и сертифицирано за тази дейност лице от фирмата производител.

Първокласна медицина

Дейностите по монтаж, демонтаж и техническо обслужването на медицинската апаратура осигуряват дейностите на отделенията по лъчелечение в здравните заведения да извършват лечение на онкологично болни пациенти с възможностите на първокласната медицина.

Нашата мисията е създаване на най-благоприятни технически и технологични условия за извършване на първокласно лъчелечение на пациентите.