Skip to content

Гама нож

Продукти

Leksell Gamma Knife® Icon™ - най-новият модел на Гамма нож от Elekta е най-прецизното радиохирургично устройство на пазара.

Icon е единствената технология, с възможност за извършване на микрорадиохирургия, позволяваща лечението на практически на всяка цел в мозъка с ултра висока прецизност.

С моделът Icon се въвеждат редица иновации, като интегрирана система за образна верификация, базирана на КТ с коничен сноп, и софтуер за непрекъснат контрол на провежданото облъчване. Новият Гама нож също така дава възможност за лечение на пациенти без минимално инвазивна имобилизация, като същевременно се гарантира същото високо ниво на прецизност.

Насочен към нуждите на растящия радиохирургичен пазар, Icon прави радиохирургията с гама нож по-гъвкава и лесна за прилагане, позволявайки на все повече клинични центрове да изградят своя програма за краниална радиохирургия.

Leksell Gamma Knife® Icon ™ е FDA одобрен, с CE маркировка.

Интегрирана система за образна верификация, базирана на КТ с коничен сноп.

Софтуер за непрекъснат контрол на провежданото облъчване.

Възможност за лечение на пациенти без минимално инвазивна имобилизация, като същевременно се гарантира същото високо ниво на прецизност.

Извършване на микрорадиохирургия, позволяваща лечението на практически на всяка цел в мозъка с ултра висока прецизност.

*Най-актуална информация за продукта може да бъде намерена на официалния сайт на Elekta (на английски език).

Нашата мисията е създаване на най-благоприятни технически и технологични условия за извършване на първокласно лъчелечение на пациентите.