Skip to content

За нас

ЕВРОМЕД-СОФИЯ

Евромед-София е оторизиран представител на корпорация Elekta

„Евромед-София“ ООД е регистрирано в съответствие с българското законодателство като търговско дружество на 10.05. 2008 г. с управител Райна Маринова.

През същата година дружеството започва дейността си в качеството на оторизиран представител на корпорация Elekta за българския медицински пазар и изпълнява функции свързани с маркетинговото проучване, доставката, монтажа, инсталацията и сервизирането на медицинските изделия произвеждани от корпорацията.

Нашата мисия

Мисията на „Евромед-София“ ООД е създаване на най-благоприятни технически и технологични условия за извършване на първокласно лъчелечение на пациентите.

НАШИЯТ ЕКИП

1

Райна Маринова

Управител

2

Анастасий Дончев

Упълномощен представител
4

Стефан Сиврев

Мениджър продажби

5

Ивайло Тунчев

Ръководител на сервизно обслужване
3

инж. Златко Славов

Сервизен инженер

Нашата мисията е създаване на най-благоприятни технически и технологични условия за извършване на първокласно лъчелечение на пациентите.