Skip to content

Брахитерапия

Брахитерапевтичните решения на Elekta

Брахитерапевтичните решения на Elekta са разработени за прецизно, прицелно лечение на различни видове рак, като например рак на простатата, гърдата, кожната повърхност, ректума и гинекологичната анатомия. Брахитерапията е подходяща и се прилага като самостоятелно лъчелечение (едномодално) или в комбинация с другa терапия, като например перкутанно лъчелечение (въшно облъчване).

Грижата за пациента на първо място

Брахитерапевтичните продукти на Elekta включват най-добрите в сферата клинични решения със световно наложило се присъствие и, преди всичко, поставяне на грижата за пациента на първо място. Брахитерапевтичните решения са част от водещото лъчетерапевтично портфолио на Elekta и са разработени на базата на над четиридесет години иновативни достижения на Nucletron®.

Продукти

Лечение чрез Flexitron®

Flexitron® е платформа за брахитерапия с дистанционно посленатоварване, която предлага прост, интуитивен работен процес. С пет прости, но същевременно интелигентни функции – включително стандартизирани дължини на трансферните тръби, точност на позиционирането на източника 0,5 мм и интуитивен потребителски интерфейс – новата платформа Flexitron® задава нов стандарт при системите за брахитерапия с дистанционно посленатоварване.

Осигурявайки оптимизиран лечебен процес, Flexitron® помага на клиничния екип да работи безопасно и ефективно. Flexitron® е платформата за иновации в брахитерапията, представляваща сигурна и дългосрочна инвестиция.

Интуитивен потребителски интерфейс

Опростено осигуряване на качеството

40-канален вариант за големи импланти

Свързаност с MOSAIQ® и други водещи онкологични информационни системи

Безопасна инвестиция с потенциал за бъдещо надстройване

*Най-актуална информация за продукта може да бъде намерена на официалния сайт на Elekta (на английски език).

Нашата мисията е създаване на най-благоприятни технически и технологични условия за извършване на първокласно лъчелечение на пациентите.