Skip to content

Медицински изделия

Можете да разгледате актуални е-каталози на продукти и консумативи на Elekta на следните ликнове:

Нашата мисията е създаване на най-благоприятни технически и технологични условия за извършване на първокласно лъчелечение на пациентите.