Skip to content

Неврохирургия и Невродиагностика​

Продукти

Leksell® Vantage™

Leksell® Vantage™ e стереотактична система от най-ново поколение, за ненадмината прецизност при диагностични и терапевтични процедури в минимално инвазивната неврохирургия. Рамката и приспособленията са изработени от нови неметални материали, позволяващи получаване на медицински изображения (магнитнорезонансна томография и други) без загуба на качество на образа и без артефакти.

От момента на основаването на компанията от Ларс Лексел преди повече от 45 години, основен фокус на Електа е развитието на водещи разработки в областта на стереотактичната неврохирургия. Надграждайки върху здравите и ненадминати основи и принципи на класическата Leksell Stereotactic System®, Leksell® Vantage™ предоставя на клиничните специалисти още по-гъвкав и мощен инструмент, за извършване на още по-прецизни диагностични и терапевтични процедури и по-добър пациентски комфорт. Станалите нарицателни за областта и клинично доказаните Лексел координата система и принцип център-на-дъгата са внедрени в още по-интуитивен и удобен работен процес, интегрирането на който в клиниката води до по-добри клинични, организационни и финансови резултати.

Клиничен контрол и сигурност

Интуитивен и гъвкав работен процес

По-малко артефакти и по-добро качество на медицинските изображения

По-кратко време за подготовка, както и за всяка процедура

Подобрен пациентски комфорт

Leksell Vantage Stereotactic System е напълно съвместима с всички неврохирургични инструменти от Elekta, което позволява лесно добавяне новата система към вече изграден неврохирургичен център с Leksell Stereotactic System, без излижни усложнения и разходи, като клиничните специалисти могат да продължат да използват и двете системи.

*Най-актуална информация за продукта може да бъде намерена на официалния сайт на Elekta (на английски език).

Нашата мисията е създаване на най-благоприятни технически и технологични условия за извършване на първокласно лъчелечение на пациентите.