Skip to content

Продукти и услуги

КОИ СМЕ НИЕ

Корпорация Elekta е лидер на световния пазар в производството на медицинско оборудоване за лъчелечение на онкологичните заболявания.

Всяка година 250,000 пациенти се лекуват с апаратура на Elekta за лъчетерапия, 50,000 пациента са подложени на Gamma Knife, 100,000 пациента се третират с Leksell Stereotactic Syste. Всеки ден 100,000 пациента се диагностицират, лекуват или наблюдават от системите за информационно ръководство на Elekta.

Богато продуктово портфолио

Производствената листа на корпорацията включва : линейни ускорители, гамма нож, брахитерапевтични уредби, медицински изделия и консумативи.

 

ПРОДУКТИ

Линейни ускорители

Радиохирургия

Гамма нож

Брахитерапия

Планиращи системи

Информационни и R&V системи ​

Неврохирургия и Невродиагностика

Unity

Медицински изделия

Сервиз

Техническо обслужване

В съответсвие с инструкциите на производителя.

Евромед-София“ ООД поема отговорностите за извършване на дейностите с източници на йонизиращи лъчения с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания, строителни и ремонтни дейности и други услуги. Всички манипулации, операции и дейности включени в плановите профилактични процедури и техническо обслужване се изпълняват в съответсвие с инструкциите на производителя на оборудването.

Гаранционно и извънгаранционно обслужване.

Според изискванията за техническо обслужване на оборудването в изпълнение на гаранционните и извън гаранционните условия за сервизно обслужване на производителя Elekta тези дейности се извършват от „Евромед- София“ ООД.

Нашата мисията е създаване на най-благоприятни технически и технологични условия за извършване на първокласно лъчелечение на пациентите.